Sanatate

Situația plăților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate a fost soluționată

n continuarea demersurilor întreprinse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna septembrie 2023, azi 29 septembrie 2023, Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea a primit sumele necesare și a efectuat plata astfel:

  • pentru 77 medici de familie  –  suma de 3.815.657 lei
  • pentru 44 furnizori, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru

specialităţile clinice  –  suma de 1.359.376 lei

  • pentru 16 furnizori (67 de farmacii și 14 oficine)

medicamente compensate și gratuite  –  suma de 2.466.906 lei

CNAS și CAS Tulcea va continua să colaboreze cu asociațiile de pacienți, medicii de familie, medicii specialiști și instituțiile din domeniul sănătății, cu obiectivul clar de a acționa în beneficiul asiguraților.